Informace pro občany 11.4.2018

Vážení spoluobčané,

současná situace, kdy zastupitel Ing. Jaroslav Malec stále častěji špiní dobré jméno naší obce, mě vede k tomu, abych se vyjádřil k mnoha jeho lživým informacím a uvedl věci na pravou míru.

Poslední výjev pana Malce jste možná zaznamenali v týdeníku Medřičské listy. Profesionální novinář, který se rozhodne otisknout ve svém plátku takovou snůšku obvinění a pomluv, by měl oslovit osočenou stranu a zeptat se, zda nemá zájem se k daným nařknutím vyjádřit. Nic takového se však nestalo. V současnosti tedy nehodlám vést v daném týdeníku nesmyslný dialog s panem Malcem a využívám tak k mému vyjádření webové stránky obce.

To, co se nám v naší obci podařilo za minulé roky vybudovat, můžete všichni vidět na každém kroku. Za poslední období jsem dokázal získat pro obec dotace v celkové výši miliónů korun. Dlouhodobě tak navyšujeme majetek obce, který slouží a bude sloužit nám všem. Zatímco mojí snahou je peníze získat a obec co nejvíce rozvíjet, snahou pana zastupitele Malce je obci a jejím občanům co nejvíce škodit.

Zastupitel Ing. Jaroslav Malec za posledních téměř 30 let obci nijak nepomohl, neúčastnil se žádných akcí, které by spoluobčanům přinesly alespoň minimální prospěch. Jediné, čemu se v posledních zhruba čtyřech letech soustavně věnuje, je šikana ostatních. Jeho neustálé stížnosti, posílání různých udání na krajský úřad, Ministerstvo vnitra, Policii České republiky a různé další instituce škodí ve výsledku všem lidem v naší obci.

Pan Ing. Malec má problémy se vším, co se v obci děje. Například záležitosti týkající se výstavby nové budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice byly projednány na zasedání zastupitelstva obce Martinice a zveřejněny na webu. Nezaznamenal jsem jedinou negativní reakci vyjma invektiv pana Malce.

Jeho chování je zachyceno v zápisech ze zasedání zastupitelstva. Křik, urážky, vyhrožování, omezování osobní svobody zúčastněných soustavným natáčením a pořizováním audio záznamů bez jejich svolení, to jsou skutečnosti, které musíme ze strany manželů Malcových snášet na každém zasedání zastupitelstva. Pan Malec musel být dokonce několikrát vyveden z obecního úřadu policií. Slýchám velmi často, že občané mají zájem o dění v obci a naslouchám jejich podnětům, jsem však velmi zklamán, když mi lidé říkají, že na jednání zastupitelstva nepřijdou, protože nejsou zvědaví na ubohé chování pana Malce.

Zasedání zastupitelstva probíhají vždy plně v souladu s platnými právními předpisy a stejně tak poskytování materiálů odpovídá zákonným normám a schválenému jednacímu řádu. Postup obce, při poskytování informací je také vždy v souladu se zákonem a toto potvrdil i krajský úřad, který je v tomto případě nadřízeným orgánem. Hospodaření obce je v naprostém pořádku, kontrolní orgány nikdy neshledaly žádné závady nebo nedostatky.

V naší obci se snažíme vytvářet podmínky pro spokojený život všech občanů. Toto by mělo být cílem všech zastupitelů. Domnívám se, že Ing. Jaroslav Malec dělá vše proto, aby občany rozeštval. Neustále je šikanuje a znepříjemňuje jim život. Je otázkou proč tento člověk monitoruje dětské hřiště a maminky, které zde hlídají svoje děti? Proč míří kamerou na hřiště, kde si hrají děti? Proč natáčí malé chlapce, kteří chytají ryby? Proč tento člověk natáčí občany, kteří mu slušně řeknou, že si to nepřejí, proč pokřikuje na lidi, nadává jim, je vulgární a agresivní? Je takové konání ze strany pana Malce v pořádku? Samozřejmě, že není. Chování pana Ing. Malce budí podezření na psychickou poruchu osobnosti, kterou by měl řešit odborník.

V současné době zvažuji vhodný postup, kterým se budu já i ostatní zastupitelé proti křivým nařčením a pomluvám pana Malce bránit.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval za mnoho pozitivních reakcí a za podporu od občanů, kterým se příčí nečestné, lživé a ubohé chování pana Ing. Malce.

Michal Drápela
starosta obce

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Novinky:

Schůze sboru dobrolných hasičů…

Schůze sboru dobrolných hasičů Martinice Schůze sboru dobrovolných hasičů Martinice se bude…

Inventura v prodejně Jednoty

Inventura v prodejně Jednoty Ve středu 11. července bude místní prodejna Jednoty…

Svoz odpadů 5. července

Svoz odpadů 5. července Svoz odpadů ve čtvrtek 5. července zůstává beze změn…

Otevírací doba v prodejně…

Otevírací doba v prodejně Jednoty o svátcích Ve čtvrtek 5. 7. bude prodejna zavřena. V pátek 6. 7…

Pozvánka na pivní slavnosti

Pozvánka na pivní slavnosti V Martinicích se letos budou opět konat pivní slavnosti. Všichni…

Info:


Úřední hodiny: 

Středa 18,30 -  20,00 hod

Kontakt:

778 770 639
starosta@martinice.eu

 

Fond Vysočiny

 


© 2016 | obec Martinice | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU

Dnes je 21. července 2018
Svátek má Vítězslav