Informace pro OSVČ 8.4.2020

Podání přehledu za rok 2019

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu. Více informací ZDE.

 

Odpuštění sociálního pojištění

OSVČ od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. 

Odpuštění povinných plateb pojištění přijde stát měsíčně zhruba na 2,5 mld. Kč. Nadále se tato doba ale živnostníkům bude započítávat pro důchodové nároky.

Jak to bude v praxi?

Živnostníci nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí automaticky
od března do srpna a týká se všech. Tedy živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností.

Znamená to, že nemusím platit vůbec žádné povinné sociální odvody?

Od března do srpna živnostníci skutečně neplatí žádné povinné odvody na důchodové pojištění. Jediným odvodem bude platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ. Rozdíly budou ve vyúčtování za celý rok 2020:

  • Odvádíte minimální zálohy? Povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen máte odpuštěné v plné výši.
  • Odvádíte víc než minimální zálohy? Od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

Do kdy musím příští rok doplatit rozdíl zálohy?

Platí stále stejná pravidla. To znamená, že rozdíl záloh uhradíte jako doplatek pojistného po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020, tedy do měsíce po odevzdání daňového přiznání.

Co když jsem již zálohu za březen zaplatil/a?

U OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, budou tyto platby využity nejdříve na jiné splatné závazky a po tom jako předplacená platba na měsíc září.

Budu mít kvůli tomu nižší důchod?

Doba od března do srpna se i nadále započítává pro důchodové nároky. Bude se k ní přihlížet stejně, jako byste odváděl/a zálohy stanovené pro rok 2019.

Detailní informace o placení záloh na pojistné OSVČ v roce 2020 a podání přehledu OSVČ za rok 2019 na webu ČSSZ ZDE

 

Mají OSVČ nárok na nějaké sociální dávky?

Každý má možnost uplatnit si jakoukoli žádost o některou z nepojistných sociálních dávek, a to jak o dávky státní sociální podpory (porodné, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení), tak i dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc MOP). Úřad práce ČR postupuje vždy podle platné legislativy a posuzuje každou žádost o konkrétní dávku, či její zvýšení, individuálně. S ohledem na konkrétní situaci žadatele. Na jednotlivé dávky tedy nevzniká automaticky nárok, ale vždy je třeba, aby žadatel splnil zákonem dané podmínky.  

Nárok na přiznání i konečná výše nepojistných sociálních dávek vychází z aktuální příjmové a majetkové situace žadatele a z aktuální výše nákladů na bydlení. Nelze tedy předem říci, zda nárok na dávky vznikne a také se nedá předem sdělit výše dávek. 

Pokud máte zájem o informace obecného rázu, můžete se obracet na Call Centrum Úřadu práce ČR. Operátoři jsou k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803.

V případě, že jde o dotazy konkrétní, je třeba se obrátit na příslušné kontakntí pracoviště ÚP ČR. Vzhldem k současné situaci, je komunikace možná elektronicky či prostednictvím telefonu. Osobní kontaktakt pouze vyjímečně pro předchozí dohodě.

Kontakty na pracoviště Úřadu práce ČR jsou k dispozici ZDE

Žádosti (o dávky/podpory, zprostředkování zaměstnání, zařazení do evidence) a další podklady mohou lidé zasílat elektronicky (datovou schránkou, emailem - v tomto případě i bez zaručeného elektronického podpisu), poštou nebo mohou odevzdávat dokumenty do boxů umístěných u vchodu na kontaktní pracoviště, případně jiném viditelně označeném místě.  Pokud klienti cokoli potřebují, mohou kontaktovat zaměstnance Úřadu práce ČR e-mailem nebo telefonicky. 

Chcete se vyhnout frontám a omezit osobní kontakt, má pro vás Úřad práce několiki tipů ZDE

Na webové stránce www.uradprace.cz jsou hned v úvodu základní informace k dispozici i s odkazy na letáky pro veřejnost, které jsou vyvěšeny i na všech pracovištích ÚP ČR. Na webu i FB a u formulářů je odkaz též na návodný popis, jak vyplňovat formuláře - ZDE

Vyplněné žádosti nezasílat do Call centra ÚP ČR, ale na příslušné kontaktní pracoviště. Pokud se rozhodnete podávat žádosti prostřednictvím elektronické podatelny, pak na podatelnu ÚP ČR, nikoli podatelnu MPSV.

Letáky s praktickými informacemi jsou konkrétně ZDE

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Novinky:

Mimořádné opatření - omezení…

Mimořádné opatření - omezení pořádání veřejných akcí Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad…

Ministerstvo zdravotnictví…

Ministerstvo zdravotnictví zpřísňuje pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí na stání V souvislosti s aktuální epidemiologickou…

Mimořádné opatření - nošení…

Mimořádné opatření - nošení roušek od 18. 9. 2020 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad…

Uzavírka komunikace

Uzavírka komunikace Od úterý 22. září do soboty 31. října bude zcela…

Informace ke koronaviru

Informace ke koronaviru V přiloženém letáku najdete aktuální doporučení k nákaze COVID -…

Info:


Úřední hodiny: 

Středa 18,30 -  20,00 hod

Kontakt:

778 770 639
starosta@martinice.eu

 

Fond Vysočiny

 


© 2016 | obec Martinice | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU

Dnes je 21. zaří 2020
Svátek má Matouš