Omezení úředních hodin

Ve středu 8. 12. 2021 nebudou úřední hodiny obecního úřadu v Martinicích. V naléhavých případech využijte elektronické způsoby komunikace. 

Michal Drápela
starosta obce