Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Velké Meziříčí 9.4.2020

V současné době probíhají práce na rekonstrukci traťového úseku Křižanov - Velké Meziříčí. Vzhledem k množícím se dotazům ohledně této stavby, ze strany občanů, uvádím výtah z průvodní zprávy dokumentace pro stavební povolení. Nejvíce dotazů směřovalo k úpravám železničního přejezdu. Tato část je vyznačena tučně. 

Michal Drápela
starosta obce

PS 05-28-01       ŽST Velké Meziříčí, úvazka TZZ

Stávající stav
- ŽST Velké Meziříčí je zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízením (SZZ) 3. kategorie ve smyslu TNŽ 34 2620 typu reléové zabezpečovací zařízení AŽD 71 se světelnými návěstidly. Stanice je vybavena jednopásovými kolejovými obvody K0 2491 50 Hz, které slouží pouze pro vybavení vjezdu a odjezdu vlaku. Hlavní napájení je provedeno z veřejného rozvodu, náhradní napájení je z dieselagregátu.

Nový stav
- V mezistaničním úseku Velké Meziříčí - Křižanov bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení typu automatické hradlo. Nové TZZ bude uvázané na stávající reléové SZZ. Zařízení bude umístěno ve stávající reléové místnosti ve stojanové ředě na pozici 32. V ovládacím pultu bude provedena úprava indikací v souvislostí se změnou TZZ. Napájení TZZ bude ze staničního zdroje.

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) PS 03-28-01 TÚ Velké Meziříčí - Křižanov, TZZ
Stávající stav
- Traťová rychlost je 70 km/h, zábrzdná vzdálenost 700m. Traťový úsek Velké Meziříčí -Křižanov je jednokolejná neelektrizovaná trať. V současnosti je tento traťový úsek vybaven traťovým zabezpečovacím zařízením 2. kategorie ve smyslu TNŽ 34 2620 typu reléový poloautomatický blok bez kontroly volnosti tratě. Mezi ŽST Křižanov a ŽST Velké Meziříčí se nachází zastávka Martinice u Velkého Meziříčí v km 29,550 Přejezd P3923 v km 29,080, který je vybaven výstražnými kříži a závorou a trvale uzamčen (PZM).

Nový stav
- V mezistaničním úseku Velké Meziříčí - Křižanov bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení typu automatické hradlo. Traťová rychlost zůstane 70 km/h s výhledovou rychlostí 80 kmih, zábrzdná vzdálenost zůstane 700 m. Pro kontrolu volnosti kolejí budou použity počítače náprav. Vnitřní výstroj TZZ bude umístěna v sousedních dopravnách ve stavědlových ústřednách. Pro přenos závislostí TZZ budou rezervovány čtyřky v traťovém kabelu. Instalace technologií ve stanicích je součástí PS 05-28-01 ŽST Velké Meziříčí, úvazka TZZ a PS 01-28-01.1 ŽST Křižanov, definitivní SZZ.

V traťovém úseku Velké Meziříčí - Křižanov bude demontována stávající předvěst PřML v km 32,399 a nahrazena novým návěstidlem ve stávající poloze. Návěstidla PřS a S do Velkého Meziříčí zůstanou beze změny. Přejezd P3923 v km 29,080 bude rekonstruován. Nově bude zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením reléového typu s elektronickými doplňky. Přejezd bude kategorie PZS 3SBI, s pozitivní signalizací bez závor. Přejezd bude ovládán automaticky jízdou vlaku. Pro ovládání přejezdu budou instalovány počítače náprav. Stavové informace o přejezdu budou přenášeny do sousedních dopraven a budou integrovány do TZZ. Technologie přejezdu bude umístěna v reléovém domku situovaném v blízkosti přejezdu. Přejezd bude napájen z veřejné přípojky. Náhradní napájení bude z baterií zajišťujících provoz po dobu 8 hodin.

Zdroj: Dokumentace pro stavební povolení (DSP), firma EXPROJEKT

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Novinky:

Mimořádné opatření - omezení…

Mimořádné opatření - omezení stravovacích a ubytovacích zařízení Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad…

Mimořádné opatření - omezení…

Mimořádné opatření - omezení hromadných akcí Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad…

Zimní svoz odpadu

Zimní svoz odpadu Od 1. října začíná zimní svoz odpadu a popelnice…

Mimořádné opatření - omezení…

Mimořádné opatření - omezení pořádání veřejných akcí Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad…

Ministerstvo zdravotnictví…

Ministerstvo zdravotnictví zpřísňuje pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí na stání V souvislosti s aktuální epidemiologickou…

Info:


Úřední hodiny: 

Středa 18,30 -  20,00 hod

Kontakt:

778 770 639
starosta@martinice.eu

 

Fond Vysočiny

 


© 2016 | obec Martinice | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU

Dnes je 24. zaří 2020
Svátek má Jaromír