Z jednání zastupitelstva 16.4.2019

Ve středu 10. dubna se konalo zasedání zastupitelstva obce Martinice. Na úvod starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je tedy usnášeníschopné. Na programu jednání bylo několik důležitých bodů. 

1. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019, které se týká úprav rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Všechna rozpočtová opatření jsou zveřejňována na úřední desce. 

2. Dalším schváleným bodem bylo pověření pro starostu obce k uzavření smlouvy o pronájmu prostor pro pohostinství s "Klubem přátel martinických hasičů". Pokud vše půjde hladce, klub by měl začít fungovat v měsíci květnu. 

3. Zastupitelé schválili další usnesení v tomto znění: "Obec Martinice poskytne příspěvek rodičům dětí, které nastoupí do prvního ročníku naší spádové Základní školy v Mostištích a rodičům dětí, které ukončí pátou třídu v této škole. Příspěvek bude poskytnut ve výši 1000,- Kč, a to formou poukázky na nákup školních potřeb." 

4. V informacích pro občany se všichni přítomní mohli dozvědět aktuální informace o dění v obci. Ohledně vodního díla Martinice nebo také rybníka "Nový" svítá na lepší časy. Povodí Moravy se již dohodlo prakticky se všemi vlastníky pozemků pod vodním dílem a je těsně před podpisem kupních smluv. V současné době je zpracováván geometrický plán, který bude nedílnou součástí těchto smluv. Pokud vše půjde hladce, rybník by mohl být v příštím roce opraven a opět začít sloužit svému účelu. Snahou obce je, aby byla vodní nádrž napuštěna a užívána tak, jak má být. V letošním roce jsme také podali dvě žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj. První na opravu komunikace od Ambrožova kříže ve směru na Vídeň. V rámci tohoto projektu plánujeme opravu povrchu komunikace po obecních pozemcích. Druhá žádost se týká výsadby zeleně a pořízení mobiliáře kolem dětského hřiště za autobusovou zastávkou a také kolem nové budovy hasičské zbrojnice a obecního úřadu. Žádosti byly zpracovány velmi precizně a nyní budeme čekat na jejich vyhodnocení. V letošním roce je sice k rozdělení poměrně velké množství peněz, ale stejně tak je obrovský zájem o dotační prostředky. Již nyní tedy víme, že převis požadavků je téměř 6,5 miliardy korun. Zazněly ještě některé další informace, které však budou zveřejněny samostatně. 

Michal Drápela
starosta obce

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Novinky:

Stavba Vysočiny

Stavba Vysočiny Slavnostní vyhlášení sedmnáctého ročníku …

Den otců aneb jdeme na bike

Den otců aneb jdeme na bike V neděli 16. června se všichni můžete zúčastnit…

Oslavy založení mateřské školy…

Oslavy založení mateřské školy ve Vídní Oslavy 40. výročí založení mateřské školy ve Vídni…

Vídeňský pochod

Vídeňský pochod 21. Vídeňský pochod se uskuteční již tuto sobotu. Na…

Horácké divadlo Jihlava

Horácké divadlo Jihlava Horácké divadlo Jihlava Vás zve na svá představení. V…

Info:


Úřední hodiny: 

Středa 18,30 -  20,00 hod

Kontakt:

778 770 639
starosta@martinice.eu

 

Fond Vysočiny

 


© 2016 | obec Martinice | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU

Dnes je 18. června 2019
Svátek má Milan