Z jednání zastupitelstva 16.4.2019

Ve středu 10. dubna se konalo zasedání zastupitelstva obce Martinice. Na úvod starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je tedy usnášeníschopné. Na programu jednání bylo několik důležitých bodů. 

1. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019, které se týká úprav rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Všechna rozpočtová opatření jsou zveřejňována na úřední desce. 

2. Dalším schváleným bodem bylo pověření pro starostu obce k uzavření smlouvy o pronájmu prostor pro pohostinství s "Klubem přátel martinických hasičů". Pokud vše půjde hladce, klub by měl začít fungovat v měsíci květnu. 

3. Zastupitelé schválili další usnesení v tomto znění: "Obec Martinice poskytne příspěvek rodičům dětí, které nastoupí do prvního ročníku naší spádové Základní školy v Mostištích a rodičům dětí, které ukončí pátou třídu v této škole. Příspěvek bude poskytnut ve výši 1000,- Kč, a to formou poukázky na nákup školních potřeb." 

4. V informacích pro občany se všichni přítomní mohli dozvědět aktuální informace o dění v obci. Ohledně vodního díla Martinice nebo také rybníka "Nový" svítá na lepší časy. Povodí Moravy se již dohodlo prakticky se všemi vlastníky pozemků pod vodním dílem a je těsně před podpisem kupních smluv. V současné době je zpracováván geometrický plán, který bude nedílnou součástí těchto smluv. Pokud vše půjde hladce, rybník by mohl být v příštím roce opraven a opět začít sloužit svému účelu. Snahou obce je, aby byla vodní nádrž napuštěna a užívána tak, jak má být. V letošním roce jsme také podali dvě žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj. První na opravu komunikace od Ambrožova kříže ve směru na Vídeň. V rámci tohoto projektu plánujeme opravu povrchu komunikace po obecních pozemcích. Druhá žádost se týká výsadby zeleně a pořízení mobiliáře kolem dětského hřiště za autobusovou zastávkou a také kolem nové budovy hasičské zbrojnice a obecního úřadu. Žádosti byly zpracovány velmi precizně a nyní budeme čekat na jejich vyhodnocení. V letošním roce je sice k rozdělení poměrně velké množství peněz, ale stejně tak je obrovský zájem o dotační prostředky. Již nyní tedy víme, že převis požadavků je téměř 6,5 miliardy korun. Zazněly ještě některé další informace, které však budou zveřejněny samostatně. 

Michal Drápela
starosta obce

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Novinky:

COVID 19 - Přehled o aktuální…

COVID 19 - Přehled o aktuální situaci v Čr Na níže uvedeném odkazu získáte aktuální informace o stavu…

Aktuální epidemiologická situace

Aktuální epidemiologická situace   pdf 5 MB  -   Aktuální…

Stupně pohotovosti vyplývající…

Stupně pohotovosti vyplývající z aktuální epidemiologické situace pdf 2 MB  -  Stupně pohotovosti…

Hejtmani jednali začátkem týdne…

Hejtmani jednali začátkem týdne videokonferenčně s představiteli vlády o situaci ohledně koronaviru Členové Rady Asociace krajů ČR a…

Pozvánka - Flora Olomouc

Pozvánka - Flora Olomouc Ve dnech 20. - 23.8. se uskuteční výstava "Zahrada za zdí".

Info:


Úřední hodiny: 

Středa 18,30 -  20,00 hod

Kontakt:

778 770 639
starosta@martinice.eu

 

Fond Vysočiny

 


© 2016 | obec Martinice | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU

Dnes je 9. srpna 2020
Svátek má Roman