Zápis dětí do mateřské školy v Mostištích 8.5.2021

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru proběhne zápis dětí do mateřské školy od 3. 5. do 14. 5. 2021 bez přítomnosti dětí ve škole. Potřebné dokumenty lze stáhnout na webových stránkách školy www.zsmostiste.cz (viz níže) nebo vyzvednout na obou pracovištích mateřských škol (po předchozí telefonické domluvě).

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné doručit žádost společně s požadovanými dokumenty těmito způsoby:

  • do datové schránky školy (f5hmiv2)
  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e-mail s naskenovanou žádostí)
  • poštou (Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace, Mostiště 50, Velké Meziříčí 594 01)
  • vhozením do poštovní schránky na budově školy (ZŠ Mostiště)

 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (narozené do 31. 8. 2019). O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka MŠ individuálně, mladší děti jsou přijímány na základě kritérií o přijetí v případě volné kapacity MŠ.

2. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

3. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

4. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

 

Podrobné informace najdete na: ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - ZŠ Mostiště (zsmostiste.cz)

 

Michal Drápela
starosta obce

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Novinky:

Nepoteče voda

Nepoteče voda Z důvodu opravy poruchy na vodovodním řadu bude v…

Omezení v prodejně Jednoty

Omezení v prodejně Jednoty V pondělí 31. května bude místní prodejna Jednoty…

Pozvánka - Flora Olomouc

Pozvánka - Flora Olomouc Výstaviště Flora Olomouc zve všechny zájemce na dvě…

Prodej uhlí - Firma Havelka…

Prodej uhlí - Firma Havelka Plus a.s. Firma Havelka uhelné sklady oznamuje, že probíhá…

Rybářský lístek

Rybářský lístek Zájemci o rekreační rybaření si mohou na obecním…

Info:


Úřední hodiny: 

Středa 17,30 -  19,00 hod

Kontakt:

778 770 639
starosta@martinice.eu

 

Fond Vysočiny

 


© 2016 | obec Martinice | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU

Dnes je 12. června 2021
Svátek má Antonie