Schválený závěrečný účet obce Martinice za rok 2021