Obecní úřad

Zastupitelstvo obce: 

Starosta obce: Michal Drápela

Místostarosta obce: Ing. Miroslav Šoukal 

Zastupitelé obce:

 • Josef Švihálek
 • Martin Šoukal
 • Bc. Josef Drápela
 • Bc. Zdeněk Michal
 • Josef Kadlec


Finanční výbor 

předseda: Josef Švihálek 

členové:

 • Ing. Jaromír Konečný
 • Martina Kubišová
 • Bc. Josef Drápela
 • Josef Kadlec


Kontrolní výbor 

předseda: Martin Šoukal 

členové:

 • Bc. Zdeněk Michal
 • Bc. Martin Ambrož