Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální názevOBEC MARTINICE
Kontaktní spojeníObec Martinice
Martinice 145,  594 01 Velké Meziříčí
tel: 566 522 524
mobil: 778 770 639
e-mail: starosta@martinice.eu
web: www.martinice.eu
Bankovní spojení1621790329/0800
Česká spořitelna a.s., pobočka Velké Meziříčí
IČO00842494
ID datové schránkyemyb4jc
Důvod a způsob založenívznik ze zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
Hospodaření obce
Organizační strukturazastupitelstvo
Úřední dny a hodinystředa 17:30 - 19:00

Obec Martinice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce
  • na elektronické úřední desce
  • místní rozhlas
  • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách


Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

  • osobně na Obecním úřadě v Martinicích
  • telefonicky na tel. č. 778 770 639
  • písemně na adrese: Martinice 145, 59401 Velké Meziříčí
  • elektronickou poštou - email:  starosta@martinice.eu


Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch informací, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.


Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

01/2019-dra-01