Autobusová doprava během uzavírky

V době od 29. 7. 2022 do 31. 8. 2022 bude obec Martinice obsluhovat pouze drážní doprava. V době výluky vlakové dopravy, která bude na trati Křižanov - Velké Meziříčí v termínu od 11. 8. 2022 do 20. 8. 2022 bude obec obsloužena náhradní autobusovou dopravou. Přiloženy jsou výlukové jízdní řády pro autobusovou i vlakovou dopravu. Investorem opravy komunikace ve Velkém Meziříčí je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Tato organizace je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina. Zhotovitelem stavby je Skanska a.s., Křižíkova 682/34, Praha 8. Takto rozsáhlá uzavírka ovlivní dopravní obslužnost v téměř padesáti obcích v naší blízkosti. V současné době je uzavřen průjezd obcí Vídeň a od 29. 7. do 12. 8. bude souběh uzavírek Radostín nad Oslavou a Velké Meziříčí. Ani investor nebo zhotovitel neměl naprosto žádnou snahu o detailní projednání těchto uzavírek s obcemi a výsledkem je velmi nepříjemná dopravní situace v době letních prázdnin.


L840215-220729-517036-1-002.pdf - Výlukový jízdní řád autobusové dopravy. 

L840201-220729-517029-1.pdf -Výlukový jízdní řád autobusové dopravy. 

cz-k257-2022vyluka02.pdf - Výlukový jízdní řád vlakové dopravy. 


Michal Drápela
starosta obce