Čistá Vysočina 2022 - úklid obce

V pátek 22. dubna proběhla v naší obci akce Čistá Vysočina. Během této akce probíhá úklid podél komunikací v celém kraji. V minulých dvou letech se tato akce nekonala, ale letos jsme mohli znovu navázat na předešlé ročníky. Počasí bylo skutečně aprílové, ale přesto se našlo několik odvážlivců, kteří se svého úkolu zhostili na výbornou. Posbírali poměrně hodně odpadků, které do přírody nepatří. Ve stejné době provedli dobrovolní hasiči také úklid obce. Brigády se zúčastnilo celkem 21 lidí. Podařilo se uklidit velkou část veřejných prostranství v obci. Nakonec jsme si opekli špekáčky a nejmladší účastníci dostali i něco sladkého na zub. Všichni zúčastnění si zaslouží poděkování a věřím, že se na této akci opět sejdeme 

Michal Drápela
starosta obce

IMG-20220422-163419-resized-20220426-015058317
IMG-20220422-154252-resized-20220426-011957624