Čištění hlavní komunikace

V pátek 19. dubna projížděl Martinicemi čistící vůz Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Toto čištění jsem objednal z důvodu kompletního odstranění nečistot ze silnice II/360. Nelze totiž provést vlastními silami velké čistění, bez aktivní účasti občanů. Silničáři pochopitelně provedou pouze strojní čistění na hlavní komunikaci, kterou mají ve správě. A to pouze na komunikacích, kde se v zimním období provádí posyp inertním materiálem. Vzhledem k tomu, že přes naši obec se solí, úklid by zde běžně neprováděli. 

20240419-075203

Michal Drápela
starosta obce