Kontejner na objemný odpad

Kontejner na objemný odpad bude přistaven na obvyklé místo, vedle autobusové zastávky, ve čtvrtek
21. října. 

Co je objemný odpad? 

Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o nábytek, sedací soupravy, koberce, linolea, matrace, podlahové krytiny, textil apod.