Kontejner na objemný odpad

Kontejner na objemný odpad bude přistaven na obvyklé místo, vedle autobusové zastávky v úterý 17. května. Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly. 


Michal Drápela
starosta obce