Kontejner na objemný odpad

Červený kontejner na objemný odpad byl přemístěn k vlakové zastávce. Opět do něj tedy můžete odkládat objemný odpad. 


Michal Drápela
starosta obce