Kontejner na objemný odpad


istockphoto-955703418-612x612

Kontejner na objemný odpad bude přistaven v pondělí 13. 11. 2023 na obvyklé místo, vedle autobusové zastávky. Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly. Vzhledem k tomu, že do kontejnerů odkládají odpad v hojné míře lidé, kteří nebydlí v Martinicích, bude kontejner odvezen nejpozději ve středu 15. 11. 2023. Pokud je kontejner plný, neházejte na něj žádné věci ani je nenechávejte kolem. Když kolem zůstane nepořádek, je to, bohužel, vizitka martinických občanů. 

Michal Drápela
starosta obce