Kontejner na větve

Kontejner na větve bude v sobotu 26. 2. 2022 od 8,00 hodin přistaven u vlakové zastávky. Tento kontejner je pouze na větve!!! Buďte, prosím, ohleduplní a větvě řádně sešlapte a uklízejte po sobě kolem kontejneru. Kontejner slouží všem občanům naší obce. 

Michal Drápela
starosta obce.