Kontejnery na bioodpad


istockphoto-1204414406-612x612

Kontejner na bioodpad a kontejner na větve byly dnes přistaveny k vlakové zastávce. Již nyní tedy můžete odkládat biologicky rozložitelný odpad do těchto nádob. 


Michal Drápela
starosta obce