Letní svoz odpadu - připomenutí

Ve čtvrtek 5. 5. budou sváženy popelnice. Následně budou vyváženy po 14 dnech, tedy 19. května. 1x za 14 dní budou popelnice sváženy až do konce září. 


Michal Drápela
starosta obce