Objemný odpad


Objemny-Odpad-Foto

Ve středu 22. května bude vedle autobusové zastávky přistaven kontejner na objemný odpad. Do kontejneru můžete odkládat nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly. Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob. Michal Drápela
starosta obce