Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční v sobotu 9. dubna v 8,00 hodin na ploše před hasičskou zbrojnicí. 

Michal Drápela
starosta obce