Odečítání stavu vodoměrů


counter-2265065-480

Ve dnech 22. 5. až 24. 5. bude pracovnice Vodárenské akciové společnosti zapisovat stavy vodoměrů ve všech nemovitostech. Pokud někdo nebude doma, ať nechá lístek se stavem vodoměru na viditelném a přístupném místě. 


Michal Drápela
starosta obce