Omezení průjezdu po komunikacích v obci


IMG-2395

Ve čtvrtek 12. 10. od 8,00 do 12,00 bude probíhat oprava komunikace před č.p. 97 (Klimešovi). V tomto místě nebude možný průjezd, využijte jiné trasy. Dále bude probíhat oprava komunikace před domem č.p. 102 (Chevalierovi), zde bude průjezd možný se zvýšenou opatrností. Opravována bude také komunikace mezi č.p. 19 (Kubišovi) a č.p. 65 (Ambrožovi), zde využijte jiné trasy. Michal Drápela
starosta obce