Omezení úředních hodin

Ve středu 22. 12. 2021 nebudou úřední hodiny obecního úřadu v Martinicích. 

Michal Drápela
starosta obce