Oprava komunikace

30. června začaly přípravné práce na opravě komunikace ve směru na Lhotky. Aktuálně probíhá odstranění nánosů na krajnicích. V červenci bude provedena oprava komunikace, její navýšení a úprava sklonu. Povrch bude upraven a ošetřen dvojitým nástřikem. Oprava je součástí postupné rekonstrukce místních komunikací v naší obci. Tato akce byla podpořena dotací z programu Obnova venkova Vysočiny 2022. Plánovaná cena rekonstrukce je 449 485,-Kč a dotace činí 127 000,-Kč. Vlastní podíl obce bude 322 485,-Kč. 


Michal Drápela
starosta obce

IMG-2394