Platba poplatku za svoz odpadu a poplatku ze psů

Poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů zaplaťte převodem na účet obce Martinice číslo: 1621790329/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo domu a do zprávy pro příjemce uveďte: "poplatek za svoz odpadu" nebo "poplatek ze psů". Poplatky jsou splatné do 31. 1. 2024. Poplatek za svoz odpadu činí 450,-Kč za jednu osobu. V rodinách se třemi a více dětmi do 18-ti let věku se poplatek platí pouze za děti dvě. Poplatek ze psů činí 100,-Kč za každého psa. Podrobné informace najdete ve vyhláškách, které jsou přiloženy. Poplatek činí 450,-Kč za jednu osobu na celý rok. Tuto částku jsme nezvyšovali už od roku 2011 a neučinili jsme tak ani na rok 2024. Ačkoli obec Martinice dotuje z vlastních prostředků svoz odpadů, který produkují občané, společně s ostatními zastupiteli jsme se rozhodli, že k navýšení prozatím přistupovat nebudeme. Tímto nízkým poplatkem dotujeme všechny občany bez rozdílu. Pro lepší přehled uvádím výši poplatků v okolních obcích. Vídeň - 600,-Kč, Dobrá Voda - 600,-Kč, Měřín - 700,-Kč, Křižanov - 650,-Kč, Ruda - 650,-Kč, Mostiště - 750,-Kč, Lhotky - 750,-Kč, Velké Meziříčí - 750,-Kč. Obec Martinice tedy patří k obcím s velmi nízkým, ne-li vůbec nejnižším poplatkem za svoz odpadu. Po zaplacení poplatků budou občanům doručeny známky na popelnice do poštovních schránek.ozv-mistni-poplatek-ze-psu.pdf - Vyhláška o poplatku ze psů. 

ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.pdf- Vyhláška o poplatku za svoz odpadu. 


Michal Drápela
starosta obce