Poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů

Poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů zaplaťte převodem na účet obce Martinice číslo: 1621790329/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo domu a do zprávy pro příjemce uveďte: "poplatek za svoz odpadu" nebo "poplatek ze psů". Poplatky jsou splatné do 31. 1. 2022.  Poplatek za svoz odpadu činí 450,-Kč za jednu osobu. V rodinách se třemi a více dětmi do 18-ti let věku se poplatek platí pouze za děti dvě. Poplatek ze psů činí 100,-Kč za každého psa. Podrobné informace najdete ve vyhláškách, které jsou přiloženy. Obec Martinice svoz odpadu dotuje z vlastních prostředků, přesto zastupitelstvo obce rozhodlo, že výši poplatku zachováme na stávající výši. Po zaplacení budou občanům postupně doručeny známky na popelnice. 


OZV-SOSOH-2-2021.pdf - Obecně závazná vyhláška obce Martinice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

OZV-MP-1-2021.pdf - Obecně závazná vyhláška obce Martinice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Vyhlaska-o-mistnim-poplatku-ze-psu.pdf - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.

Michal Drápela
starosta obce