Přerušení dodávky elektrické energie


power-lines-1868352-340(1)

Ve středu 2. 8. v době od 7,30 do 15,30 dojde z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy k přerušení dodávky elektrické energie. Vypnutá bude celá obec Martinice. 

Seznam odběrných míst: Seznam-OM-02-08-2023.pdf

Vypnutí se netýká odběratelské stanice Martinice družstvo (č. 200430). 


Michal Drápela
starosta obce