Příspěvek na dar pro odcházejícího kaplana


b-1

Na konci srpna odejde z naší farnosti P. Jan Kříž, který odchází studovat do Říma. Za jeho službu v naší farnosti se mu sluší nejen poděkovat, ale také ho něčím obdarovat. Farníci, kteří chtějí přispět na tento dar, mohou svoje finanční dary nosit v úředních hodinách (Pondělí: 8,00 - 9,00, středa: 8,00 - 9,00, pátek: 9,00 - 10,00) do farní kanceláře. Dary odevzdejte nejpozději do 23. srpna. 


Michal Drápela
starosta obce