Terénní pečovatelská služba v Martinicích

Vzhledem k postupnému stárnutí obyvatelstva v celé České republice a především v Kraji Vysočina, postupně přibývá lidí, kteří potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe. Jde nám o to, aby každý člověk zůstal co nejdéle ve svém domově, v prostředí, na které je zvyklý a cítí se v něm nejlépe. Mnohdy není v silách rodiny, aby zajistila dostatečnou péči o seniory nebo osoby, které zvýšenou péči potřebují. Také na území naší obce je nyní dostupná terénní pečovatelská služba. Posláním terénní pečovatelské služby je poskytnout sociální službu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, zabezpečit jejich životní potřeby v jejich domácnosti, aby jim byl zachován dosavadní životní styl, důstojnost a jedinečný přístup v poskytované podpoře a pomoci. Služba usiluje o to, aby její uživatelé mohli žít ve svém přirozeném prostředí – ve svých domovech i přes svůj zdravotní handicap. Jde především o pomoc při zvládání běžných úkonů jako je osobní hygiena, pomoc při zajištění chodu domácnosti apod. Služba je částečně hrazena i klienty, úhrada za službu je ovšem regulována a dána vyhláškou MPSV. Obec Martinice se od letošního roku podílí na spolufinancování této služby, která je díky tomu dostupná ve všech obcích našeho regionu. Pokud tedy potřebujete pomoci s péčí o své blízké, neostýchejte se a obraťte se na kontakty, které jsou uvedeny v letáku a dohodněte se na poskytování této služby.

Terenni-Pecovatelska-SluzbaMichal Drápela
starosta obce