Tříkrálová sbírka


trikralova-sbirka-2021-charita

Tříkrálová sbírka se v Martinicích uskuteční v neděli 8. ledna 2023. V tento den budou obec obcházet dvě skupiny koledníků pod vedením paní Marie Motáčkové a paní Ing. Jany Konečné. Všichni občané budou moci přispět v této tradiční charitativní akci. 

Michal Drápela
starosta obce