Tříkrálová sbírka 2024


002135-05-046394

Tříkrálová sbírka se v naší obci bude konat v neděli 7. ledna. Od dopoledních hodin budou obec obcházet dvě skupiny koledníků a všichni občané mohou přispět na činnost Oblastní Charity. 
Michal Drápela
starosta obce