Uzavírka komunikace v ulici Vrchovecká


0(2)

V sobotu 25. 3. od 8,00 do neděle 26. 3. do 16,00 hodin a v sobotu 1. 4. od 8,00 do neděle 2. 4. do 16,00 bude uzavřena komunikace v úseku kolem areálu firmy VÝTAHY, s.r.o., Vrchovecká 216. V tomto úseku bude prováděno rizikové kácení stromů. Objízdná trasa povede před Nové Dvory a Martinice. Objízdná trasa je vyznačena v přiloženém výkresu. 


Michal Drápela
starosta obce