Uzavírka silnice od Zlatého křížku - Kozlov

Na základě dnešního jednání se zástupci ŘSD, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Eurovia  CZ a zástupci dotčených obcí bylo zahájeno řízení o povolení uzavírky silnice č. II/360 Velké Meziříčí U Zlatého křížku - křižovatka s místní komunikací Kozlov v rámci její opravy. Termín uzavírky je stanoven od 10. 7. 2024 do 13. 8. 2024. Díky konstruktivnímu přístupu všech zúčastněných se podařilo dohodnout, aby stavba začala v nejbližším možném termínu, což povede k co nejrychlejšímu provedení prací a další stavební akce a uzavírka komunikace přes Dolní Radslavice, Březejc až do Ořechova by měla být zkrácena. Objízdná trasa pro občany Martinic povede přes Nové Dvory a Mostiště do Velkého Meziříčí. Druhá objízdná trasa pro občany Martinic bude ve směru na Lhotky nebo směrem na Fajtův kopec. Během opravy komunikace bude probíhat koordinace se stavbyvedoucím a občané budou informováni o aktuální situaci. Snahou nás všech je, aby práce proběhly hladce a komunikace byla důkladně opravena. Pokud výsledek prací bude perfektní, všichni řidiči jistě ocení nový povrch silnice. Občany si dovoluji požádat o trpělivost při realizaci prací. 

DZpr-uzavirka-01

DZpr-uzavirka-02
Michal Drápela
starosta obce