Víkend otevřených zahrad - Rozmarínek Petráveč

Ve dnech 11. a 12. 6. můžete navštívit víkend otevřených zahrad. 

Michal Drápela
starosta obce

VOZ-2022