Výtěžek z Tříkrálové sbírky

Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky v naší obci činí rekordních 31 590,-Kč. Velké poděkování patří všem dárcům, koledníkům a vedoucím skupinek a všem, kteří pomáhali. 

Michal Drápela
starosta obce