Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2024

Včera se v naší obci konala Tříkrálová sbírka a občané Martinic přispěli částkou 33 970,-Kč. V roce 2023 se vybralo 32 230,-Kč a v roce 2022 31 590,-Kč. I v letošním roce se tedy koledníkům podařilo vybrat více než v letech minulých. Velké poděkování patří všem dárcům a koledníkům i vedoucím skupinek a všem, kteří se sbírkou pomáhali.


Doklad-Vytezek-2024.pdf - Pokladní doklad o vložení peněz na sbírkový účet. Michal Drápela
starosta obce


20240107-113207