Zápis dětí do 1. třídy základní školy

Již nyní se mohou budoucí prvňáčci a jejich rodiče těšit na zápis do 1. třídy naší spádové Základní školy v Mostištích.

Michal Drápela
starosta obce

Zapis-ZS-plakat