Zápis do I. třídy základní školy

Zápis do I. třídy naší spádové základní školy v Mostištích se bude konat v pátek 19. dubna 2024 v době od 13,00 do 16,00 hodin. 

Back-to-School-Poster-1Michal Drápela
starosta obce