Zapisování stavu vodoměrů

Ve dnech 16. 5. až 18. 5. budou zaměstnanci Vodárenské akciové společnosti zapisovat stavy vodoměrů. Občané, kteří nebudou doma, mohou nechat lístek se stavem vodoměru na viditelném a přístupném místě. 


Michal Drápela
starosta obce