Zastupitelstvo schválilo nové vyhlášky

Zastupitelstvo obce Martinice na svém zasedání, dne 13. 12. schválilo nové vyhlášky, které stanovují výši poplatku za svoz odpadu a poplatek ze psů. Poplatek činí 450,-Kč za jednu osobu na celý rok. Tuto částku jsme nezvyšovali už od roku 2011 a neučinili jsme tak ani na rok 2024. Ačkoli obec Martinice dotuje z vlastních prostředků svoz odpadů, který produkují občané, společně jsme se rozhodli, že k navýšení prozatím přistupovat nebudeme. Tímto nízkým poplatkem dotujeme všechny občany bez rozdílu. Pro lepší přehled uvádím výši poplatků v okolních obcích. Vídeň - 600,-Kč, Dobrá Voda - 600,-Kč, Měřín - 700,-Kč, Křižanov - 650,-Kč, Ruda - 650,-Kč, Mostiště - 750,-Kč, Lhotky - 750,-Kč, Velké Meziříčí - 750,-Kč. Obec Martinice tedy patří k obcím s velmi nízkým, ne-li vůbec nejnižším poplatkem za svoz odpadu. S přesným zněním zmiňovaných vyhlášek se můžete seznámit níže. 

ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.pdf - Vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství.

ozv-mistni-poplatek-ze-psu.pdf - Vyhlášky o místním poplatku ze psů. 


Michal Drápela
starosta obce