Myslivecký spolek Martinice - Kozlov

Myslivecké sdružení, dnes spolek byl založen v roce 1993. Sdružuje členy z obcí Martinice a Kozlov, ale jsou v něm evidováni i členové s jiným bydlištěm.

V současnosti má celkem 11 členů.


Předsedou spolku je Tomáš Janák

Místopředsedou je Martin Merta

Mysliveckým hospodářem je Jiří Karásek


Sdružení hospodaří na území o rozloze 907 ha, které leží na katastrálním území obou obcí.

V roce 2023 byly obnoveny nájemní smlouvy s vlastníky honebních pozemků a honitba byla schválena na dalších 10 let.

Činnost mysliveckého spolku se soustřeďuje na ochranu a krmení zvěře. Srnčí a drobná zvěř se loví dle ročního plánu odlovu, z černé zvěře pouze sele lončák a veškerá zákonem povolená zvěř myslivosti škodící.