Základní informace

Sbor dobrovolných hasičů v Martinicích byl založen 25. ledna 1925, 5. září téhož roku dodala firma Vystrčil a syn ruční čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím. V roce 1949 zakoupil Sbor novou přenosnou motorovou stříkačku PPS 8 a v roce 1991 byla Sboru předána nová motorová stříkačka PPS 12. Od 24.11. 2017 disponuje sbor DA - L1Z - Ford Transit 4x2 L3H2, který byl pořízen v rámci programu " Dotace pro jednotky SDH obcí 2017".

Od začátku své činnosti hasiči nejenom chrání majetek a životy spoluobčanů při požárech a jiných živelných katastrofách, ale také se zapojují do práce ve prospěch občanů a obce. Podílí se aktivně na všech akcích pořádaných obecním zastupitelstvem ke zvelebení obce a při ochraně životního prostředí. Organizují společenské a kulturní akce, zábavy, soutěže pro děti, jsou zkrátka hybnou silou veškerého dění , bohužel nutno říci, že jedinou. Smysl hasičské práce, není třeba dokazovat, neboť ideály, z kterých hasičská myšlenka vzešla, zůstávají.

Hasiči se vždy řídili mottem "Bohu služ, vlasti přej, bližnímu pomáhej!" a tak by tomu mělo být i nadále.