Záměr prodeje pozemku 2022_01

Zamer-prodeje-pozemku-2022-01-I.pdf



Michal Drápela
starosta obce