Veřejná vyhláška-Doručení Návrhu ÚP Martinice pro veřejné projednání